Co zapewnia większą ochronę przed hospitalizacją z powodu COVID-19?

15.11.2021
Laboratory-confirmed COVID-19 among adults hospitalized with COVID-19-like illness with infection-induced or mRNA vaccine-induced SARS-CoV-2 immunity – nine states, January-September 2021
Bozio C.H. i wsp.
MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2021; 70 (44): 1539–1544

Opracowała Małgorzata Ściubisz

Odporność wobec SARS-CoV-2 i ochronę przed kolejnym zachorowaniem na COVID-19 może zapewnić wcześniejsze zakażenie tym wirusem lub szczepienie przeciwko COVID-19. W czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego typu test-negative design, w którym oceniono, kto jest obciążony większym ryzykiem hospitalizacji z powodu COVID-19 w ciągu 3–6 miesięcy – osoby nieszczepione, które przeszły już zakażenie SARS-Co-2 w przeszłości (niezaszczepieni ozdrowieńcy), czy osoby zaszczepione, które nie chorowały na COVID-19?

Wyjściową populację badania stanowiły osoby w wieku ≥18 lat, które w okresie od 1 stycznia do 2 września 2021 roku hospitalizowano z powodu objawów sugerujących COVID-19 w 187 szpitalach w 9 stanach USA, i u których we wcześniejszym okresie (tj. od lutego 2020 roku do ≥14 dni przed hospitalizacją z powodu podejrzenia COVID-19) co najmniej raz wykonano badanie w kierunku SARS-CoV-2.

Ostatecznie do badania zakwalifikowano 7 348 osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia COVID-19, w tym:

  1. 1020 osób nieszczepionych, które 90–179 dni przed hospitalizacją przeszły zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone badaniem RT-PCR lub testem antygenowym, oraz
  2. 6328 osób, które 90–179 dni przed hospitalizacją otrzymały pełne szczepienie podstawowe (2 dawki) przeciwko COVID-19 preparatem mRNA, w tym 59% preparatem Comirnaty (Pfizer/BioNTech) i 41% preparatem Spikevax (Moderna), i u których wcześniej nie potwierdzono zakażenia SARS-CoV-2.

Nie wcześniej niż 14 dni przed przyjęciem do szpitala i nie później niż 72 godziny po przyjęciu, COVID-19 potwierdzono u 89 (8,7%) nieszczepionych ozdrowieńców oraz u 324 (5,1%) osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, u których wcześniej nie potwierdzono zakażenia SARS-CoV-2. Na tej podstawie oszacowano, że ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 było ponad 5-krotnie większe u nieszczepionych ozdrowieńców niż u osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 podstawowo preparatem mRNA (skorygowany iloraz szans – aOR: 5,49 [95% CI: 2,75–10,99]). Podobne wyniki otrzymano w analizie uwzględniającej okres dominacji wariantu Delta (B.1.617.2) SARS-CoV-2. Dodatkowo wykazano, że niezaszczepieni ozdrowieńcy byli obciążeni 5-krotnie większym ryzykiem hospitalizacji z powodu COVID-19 niż osoby zaszczepione w pełnym schemacie podstawowym preparatem Comirnaty (aOR: 5,11 [95% CI: 2,53–10,29]), 7-krotnie większym ryzykiem niż osoby zaszczepione preparatem Spikevax (aOR: 7,30 [95% CI: 3,4–15,60]) lub 20-krotnie większym ryzykiem w przypadku wieku ≥65 lat (aOR: 19,57 [95% CI: 8,34–45,91]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że wśród osób przyjętych do szpitala z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego odporność wobec SARS-CoV-2 nabyta dzięki pełnemu szczepieniu podstawowemu preparatem mRNA (2 dawki) zapewniała większą ochronę przed hospitalizacją z powodu COVID-19 w ciągu 3–6 miesięcy niż odporność nabyta po wcześniejszym zakażeniu, również w okresie dominacji wariantu Delta wirusa. Wszystkie osoby kwalifikujące się do szczepienia przeciwko COVID-19 powinny jak najszybciej otrzymać szczepionkę, dotyczy to także niezaszczepionych ozdrowieńców.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań