Jakie jest ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 u zaszczepionych i nieszczepionych dorosłych?

09.11.2021

Opracowali: Małgorzata Ściubisz, dr n. med. Jacek Mrukowicz

W przedrejestracyjnych badaniach klinicznych z randomizacją (RCT) z użyciem placebo wykazano, że obie zarejestrowane Unii Europejskiej szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (Comirnaty [Pfizer/BioNTech] i Spikevax [Moderna]) lub szczepionki wektorowe (Vaxzevria [AstraZeneca] lub Ad26.CoC-2.S [Janssen/Johnson&Johnson]) są skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19 u dorosłych, w tym cięższym przypadkom wymagającym hospitalizacji.

Masowe szczepienia przeciwko COVID-19 w wielu krajach (obejmujące różne grupy osób, także chorych przewlekle z immunosupresją, którzy nie brali udziału w RCT) dają szansę na sprawdzenie, w jakim stopniu skuteczność obserwowana w warunkach kontrolowanych w ramach RCT przekłada się na efekt populacyjny programu szczepień podczas kolejnych fal zwiększonej zachorowalności i krążenia nowych wariantów SARS-CoV-2, a także umożliwia – z uwagi na znacznie większą populację objętą obserwacją – precyzyjniejszą ocenę efektu wobec hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19.

W tym celu amerykańskie CDC prowadzą populacyjne badanie obserwacyjne COVID-NET (COVID-2019-Associated Hospitalization Surveillance Network) – prospektywny nadzór nad hospitalizacjami z powodu COVID-19 (potwierdzonej laboratoryjne) u dzieci i dorosłych leczonych w ponad 250 szpitalach na terenie 14 stanów USA, które w swoim rejonie posiadają ściśle zdefiniowaną populację osób objętych opieką. Dzięki temu możliwe jest wyliczenie współczynników zapadalności i porównanie ich w wybranych kohortach osób, gdyż w ramach badania dostępna jest także dokumentacja medyczna chorych, a w 13 stanach dodatkowo dokładne dane dotyczące statusu szczepienia przeciwko COVID-19 (w USA stosuje się szczepionki Comirnaty, Spikevax oraz wektorową Ad26.CoC-2.S).

W okresie od 30 stycznia (miesiąc po rozpoczęciu kampanii szczepień w USA) do końca sierpnia 2021 roku (czyli także w okresie dominacji wariantu Delta SARS-CoV-2) w kolejnych tygodniach analizowano współczynniki hospitalizacji z powodu COVID-19 u zaszczepionych i nieszczepionych przeciwko COVID-19 osób w wieku ≥18 lat (p. ryc. 1 i 2). Stwierdzono, że skumulowane ryzyko hospitalizacji (tzn. w całym okresie obserwacji) z powodu COVID-19 u niezaszczepionych osób dorosłych w porównaniu z osobami w pełni zaszczepionymi było:

 • 12-krotnie większe w całej populacji dorosłych;
 • 14-krotnie większe w grupie wiekowej 18–49 lat;
 • 15-krotnie większe w grupie wiekowej 50–64 lat;
 • 9-krotnie większe w grupie w wieku ≥65 lat.


Ryc. 1. Współczynnik hospitalizacji z powodu COVID-19 skorygowany o wiek w zależności od statusu szczepienia przeciwko COVID-19 u osób dorosłych (od 18. rż.) w Stanach Zjednoczonych w kolejnych tygodnia od stycznia do sierpnia 2021 roku (opracowano na podstawie 2. pozycji piśmiennictwa).


Ryc. 2. Współczynnik hospitalizacji z powodu COVID-19 w zależności od statusu szczepienia przeciwko COVID-19 u osób dorosłych wieku 18–49 lat w Stanach Zjednoczonych w kolejnych tygodnia od stycznia do sierpnia 2021 roku (opracowano na podstawie 2. pozycji piśmiennictwa).

Piśmiennictwo:

1. CDC: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET). www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html (dostęp: 5.11.2021 r.)
2. CDC: Rates of laboratory-confirmed COVID-19 hospitalizations by vaccination status. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#covidnet-hospitalizations-vaccination (dostęp: 5.11.2021 r.)
Wybrane treści dla pacjenta
 • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
 • Test combo – grypa, COVID-19, RSV
 • Koronawirus (COVID-19) a grypa sezonowa - różnice i podobieństwa
 • Szczepienie przeciwko gruźlicy
 • Szczepienie przeciwko meningokokom
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
 • Przeziębienie, grypa czy COVID-19?
 • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
 • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań