Szczepienie przeciwko COVID-19 w czasie ciąży nie wypłynęło na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego

08.01.2022
Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth – Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020–July 22, 2021
Lipkind H.S., Vazquez-Benitez G., DeSilva M. i wsp.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 4 January 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7101e1

W amerykańskim wieloośrodkowym badaniu kohortowym oceniono ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu i urodzenia dziecka z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku ciążowego (SGA) u kobiet zaszczepionych przeciwko COVID-19 w czasie ciąży. Dane zebrano retrospektywnie z 8 ośrodków uczestniczących w projekcie Vaccine Safety Datalink, którego celem jest monitorowanie bezpieczeństwa szczepień oraz prowadzenie badań dotyczących rzadkich i ciężkich zdarzeń niepożądanych po szczepieniach. W badaniu uwzględniono kobiety w wieku 16–49 lat, których szacowany początek ciąży przypadał na okres od maja do października 2020 roku. Do analizy włączono tylko pojedyncze ciąże. Spośród 46 079 kobiet ≥1 dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 otrzymało 10 064 (21,8%) kobiet, zwykle w II trymestrze (36,%) lub III trymestrze ciąży (61,8%). Większość kobiet zaszczepiono szczepionkami mRNA (54,4% Comirnaty, 41,4% Spikevax), preparat firmy Janssen/Johnson&Johnson otrzymało 4,2%. Wśród osób zaszczepionych preparatami mRNA większości (81,8%) podano 2 dawki szczepionki. W analizowanej populacji częstość porodów przedwczesnych (przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży) wyniosła 6,6/100 żywych urodzeń, a SGA odnotowano u 8,2/100 żywo urodzonych dzieci. Kobiety zaszczepione w czasie ciąży przeciwko COVID-19, w porównaniu z nieszczepionymi, nie były narażone na większe ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego (hazard względy skorygowany o czynniki zakłócające [aHR]: 0,91 [95% CI: 0,82–1,01) ani urodzenia dziecka SGA (aHR: 0,95 [95% CI: 0,87–1,03). Podobne wyniki uzyskano w analizach przeprowadzonych osobno dla szczepienia w II trymestrze i III trymestrze oraz dla szczepienia pierwszą i drugą dawką szczepionki mRNA. Z uwagi na małą liczbę zaszczepionych kobiet nie przeprowadzono obliczeń dla szczepienia wykonanego w I trymestrze ciąży.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko COVID-19 w czasie ciąży nie zwiększyło ryzyka urodzenia dziecka przed fizjologicznym terminem porodu lub ze zbyt małą urodzeniową masą ciała (SGA). Badanie to dostarcza kolejnych danych wskazujących na bezpieczeństwo szczepionek przeciwko COVID-19. Centers for Disease Control and Preventrion (CDC) zalecają szczepienie przeciwko COVID-19 wszystkim kobietom w ciąży oraz kobietom planującym ciążę.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań