Co wiadomo o bezpieczeństwie szczepień ciężarnych przeciwko COVID-19?

21.12.2022
Peripartum outcomes associated with COVID-19 vaccination during pregnancy: a systematic review and meta-analysis.
Watanabe A. i wsp.
JAMA Pediatr., 2022. doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.3456

W przeglądzie systematycznym piśmiennictwa z metaanalizą oceniono, czy szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA zwiększa ryzyko różnych powikłań ciąży oraz niekorzystnych następstw dla płodu i dziecka.

Przeszukano 2 elektroniczne bazy publikacji medycznych (PubMed, EMBASE) za okres do 5 kwietnia 2022 roku. Kryteria kwalifikacji do przeglądu systematycznego i metaanalizy spełniło 9 badań obserwacyjnych (kohortowych i kliniczno-kontrolnych) obejmujących populację łącznie 81 349 kobiet, które w okresie ciąży otrzymały ≥1 dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 (niemal wyłącznie mRNA – 98,2%), oraz 255 346 kobiet nieszczepionych przeciwko COVID-19 w okresie ciąży (mediana lub śr. wiek: 32–35 lat vs 29,5–33 lat, cukrzyca przed ciążą/w trakcie ciąży: 1,6 vs 1,3%, nadciśnienie przed ciążą/w okresie ciąży: 1,4 vs 1,4%, otyłość: 17,5 vs 22,8%, palenie tytoniu w wywiadzie: 5,1 vs 7,5%, pierworódki: 41,2 vs 41,6%). Ciąże mnogie w obu grupach stanowiły 0,4%. Większość (85,4%) ciężarnych otrzymała 2 dawki szczepionki (dane z 6 badań), zwykle w II – 46,3% lub III trymestrze – 47,8% (dane z 7 badań). Ryzyko wybranych powikłań ciąży oraz niekorzystnych następstw dla płodu i dziecka porównano w grupie kobiet szczepionych przeciwko COVID-19 w okresie ciąży i nieszczepionych.

Wykazano, że szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA nie zwiększa ryzyka hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii noworodka (iloraz szans [OR]: 0,88 [95% CI: 0,80–0,97]; 6 badań, 259 914 ciężarnych), wewnątrzmacicznego obumarcia płodu (OR: 0,73 [95% CI: 0,57–0,94]; 5 badań, 167 448 ciężarnych), wcześniactwa, tj. urodzenia dziecka <37. tygodnia ciąży (OR: 0,89 [95% CI: 0,76–1,04]), masy ciała zbyt małej w stosunku do wieku płodowego (OR: 0,99 [95% CI: 0,94–1,04]), małej liczby punktów w skali Apgar (OR: 0,94 [95% CI: 0,87–1,02]). W 4 badaniach oceniono ryzyko wybranych następstw w zależności od trymestru ciąży, w którym wykonano szczepienie. Wykazano, że ryzyko wcześniactwa i masy ciała zbyt małej w stosunku do wieku płodowego było podobne u dzieci kobiet zaszczepionych w I trymestrze ciąży i nieszczepionych (OR odpowiednio: 1,81 [95% CI: 0,94–3,46] i 1,09 [95% CI: 0,95–1,27]). Natomiast szczepienie w II lub II trymestrze ciąży, w porównaniu z brakiem szczepienia, wiązało się z mniejszym ryzykiem wcześniactwa i masy ciała zbyt małej w stosunku do wieku płodowego (OR odpowiednio: 0,80 [95% CI: 0,69–0,92] i 0,94 [95% CI: 0,88–1]). Szczepienie przeciwko COVID-19 było również bezpieczne dla samej ciężarnej. Nie zwiększało ryzyka konieczności rozwiązania ciąży cięciem cesarskim (OR: 1,05 [95% CI: 0,93–1,2]), krwotoku poporodowego (OR: 0,95 [95% CI: 0,83–1,07]) i zapalenia błon płodowych (OR: 1,06 [95% CI: 0,86–1,31]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko COVID-19 w okresie ciąży nie zwiększało ryzyka powikłań ciąży i niekorzystnych następstw dla płodu i dziecka.

Zobacz także

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań