Czy należy powtórzyć szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi w III trymestrze ciąży?

09.11.2022
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pacjentka aktualnie w 22. tygodniu ciąży. Zaszczepiona dawką przypominającą szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną dawką toksoidu błoniczego i bezkomórkowych antygenów krztuśca (Tdap) na samym początku ciąży, jeszcze zanim się o niej dowiedziała (ok. 6. tc.). Czy dawkę Tdap należy powtórzyć w 28.–36. tygodniu ciąży, aby uzyskać optymalną ochronę przed krztuścem w pierwszych tygodniach życia noworodka? Czy podanie 2 dawek Tdpa w tak krótkim odstępie zwiększa ryzyko niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)?

Jest to wyjątkowo niefortunna i stresująca dla ciężarnej sytuacja. Przypomnijmy, szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi jest zalecaną, bezpieczną i bardzo skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na krztusiec w pierwszych tygodniach życia niemowląt (do czasu uzyskania czynnego uodpornienia po szczepieniach). Pacjentkę zaszczepiono dawką przypominającą Tdap już około 6. tygodnia ciąży, co gwarantuje ochronę kobiety przed błonicą, tężcem i krztuścem przez najbliższe lata, ale niestety nie zapewni optymalnej ochrony niemowlęciu po urodzeniu. Zgodnie z zaleceniami (które nieco się różnią w poszczególnych krajach) szczepienie przeciwko krztuścowi u ciężarnej należy wykonać w 20.–36. tygodniu ciąży (optymalnie w 28.–36. tc.), czyli w II lub III trymestrze, co wynika z silniejszego transferu przeciwciał, w porównaniu ze szczepieniem na wcześniejszym etapie ciąży (ale też lepszej akceptacji szczepień przez ciężarne, co również ma duże znaczenie, bo zwiększa wskaźniki wyszczepialności). Szczepienie zaleca się powtarzać w każdej ciąży. Wprawdzie od 2016 roku w Wielkiej Brytanii kobiety ciężarne można szczepić przeciwko krztuścowi już od 16. tygodnia ciąży, jednak nadal optymalny jest 20.–36. tydzień. Zatem u opisanej pacjentki w celu skutecznej ochrony noworodka należy powtórzyć szczepienie przeciwko krztuścowi w 28.–36. tygodniu ciąży.

Cały problem wiąże się z tym, czy podanie 2 dawek Tdap w odstępie 5–6 miesięcy jest bezpieczne. Z danych dostępnych w piśmiennictwie wynika, że podanie kolejnej dawki szczepionki Tdap minimalnie (jeśli w ogóle) zwiększa ryzyko NOP w postaci odczynów miejscowych. Osoby niebędące w ciąży dobrze tolerowały drugą dawkę Tdap podaną w ciągu 5 lat od poprzedniej, a NOP obserwowano z podobną częstością jak w grupie kontrolnej, którą stanowiły osoby szczepione pierwszy raz. Najczęściej zgłaszanym NOP był ból w miejscu wstrzyknięcia. Ciężkich zdarzeń niepożądanych nie stwierdzono także u osób niebędących w ciąży zaszczepionych 2 dawkami Tdap w krótszych odstępach czasu (do 21 dni lub <2 lata). Istnieje teoretyczne ryzyko ciężkich reakcji miejscowych u osób szczepionych przeciwko tężcowi w krótkich odstępach czasu (<5–10 lat), co może dotyczyć również powtarzania Tdap w kolejnych ciążach. Te ciężkie odczyny miejscowe to reakcje nadwrażliwości (tzw. reakcja Arthusa) opisywane u osób, które otrzymały wiele dawek szczepionek zawierających toksoid tężcowy. Zwykle rozwijają się w ciągu 6–12 h po szczepieniu i objawiają się rozlanym, bolesnym obrzękiem ramienia, ustępującym samoistnie w ciągu kilku dni. Jednak większość danych dotyczących reakcji nadwrażliwości po wielokrotnym szczepieniu przeciwko tężcowi ma charakter historyczny, a ryzyko ciężkich zdarzeń niepożądanych prawdopodobnie obecnie jest mniejsze, ponieważ aktualnie stosowane preparaty zawierają mniejsze dawki toksoidu tężcowego. Analiza danych amerykańskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień wskazuje, że w latach 1990–2018 zgłoszono zaledwie 36 przypadków podejrzenia reakcji Arthusa u osób w wieku >20 lat, w tym 22 dotyczące podania samej Tdap (a mówimy o ponad 330 mln populacji USA). Żaden z nich nie dotyczył szczepienia w okresie ciąży, ale oczywiście nie wyklucza to takiego ryzyka. W tej samej analizie oszacowano, że u osób, które otrzymały dawkę Tdap w okresie <5 lat od poprzedniej, ryzyko reakcji Arthusa jest niezwykle małe i wynosi 0,1/mln podanych dawek. Na podstawie tych informacji sugeruję, aby lekarz podjął decyzję wspólnie z ciężarną, którą należy poinformować zarówno o niewielkim, ale niezerowym ryzyku związanym z powtórzeniem dawki Tdap w 28.–36. tygodniu ciąży, jak i korzyściach z takiego postępowania.

Piśmiennictwo:

1. Abu-Raya B.: Extending timing of immunization against pertussis during pregnancy and protection of premature infants from whooping cough disease. Clin. Infect. Dis., 2021; 73 (9): e2509–e2511
2. Tessier E., Campbell H., Ribeiro S. i wsp.: Impact of extending the timing of maternal pertussis vaccination on hospitalized infant pertussis in England, 2014–2018. Clin. Infect. Dis., 2021; 73 (9): e2502–e2508
3. Liang J.L., Tiwari T., Moro P. i wsp.: Prevention of pertussis, tetanus, and diphtheria with vaccines in the United States: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2018; 67 (2): 1–44
4. Halperin S.A., Sweet L., Baxendale D. i wsp.: How soon after a prior tetanus-diphtheria vaccination can one give adult formulation tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine? Pediatr. Infect. Dis. J., 2006; 25: 195–200
5. Beytout J., Launay O., Guiso N. i wsp.: Safety of Tdap-IPV given one month after Td-IPV booster in healthy young adults: a placebo-controlled trial. Hum. Vaccin., 2009; 5: 315–321
6. Talbot E.A., Brown K.H., Kirkland K.B. i wsp.: The safety of immunizing with tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine (Tdap) less than 2 years following previous tetanus vaccination: experience during a mass vaccination campaign of healthcare personnel during a respiratory illness outbreak. Vaccine, 2010; 28: 8001–8007
7. Halperin S.A., McNeil S., Langley J. i wsp.: Tolerability and antibody response in adolescents and adults revaccinated with tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccine adsorbed (Tdap) 4–5 years after a previous dose. Vaccine, 2011; 29: 8459–8465
8. Knuf M., Vetter V., Celzo F. i wsp.: Repeated administration of a reduced-antigen-content diphtheria-tetanus-acellular pertussis and poliomyelitis vaccine (dTpa-IPV; Boostrix IPV). Hum. Vaccine, 2010; 6: 554–561
9. Booy R., van der Meeren O., Ng S.P. i wsp.: A decennial booster dose of reduced antigen content diphtheria, tetanus, acellular pertussis vaccine (Boostrix) is immunogenic and well tolerated in adults. Vaccine, 2010; 29: 45–50
10. Pool V., Mege L., Abou-Ali A.: Arthus Reaction as an adverse event following Tdap vaccination. Vaccines (Basel), 2020; 8 (3): 385
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Zakażenie bakterią Chlamydia trachomatis w ciąży
  • Pemfigoid ciężarnych
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u kobiet w ciąży
  • Małopłytkowość w czasie ciąży
  • Zmiany skórne w ciąży
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Zakażenie parwowirusem B19 w ciąży
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań