Czy szczepienie przeciwko WZW typu B wpływa na ryzyko wystąpienia chorób demielinizacyjnych?

03.10.2018
Hepatitis B vaccination and the putative risk of central demyelinating diseases – a systematic review and meta-analysis
Mouchet J. i wsp.
Vaccine, 2018; 36: 1548–1555

Opracowała: lek. Iwona Rywczak

W przeglądzie systematycznym z metaanalizą oceniono wpływ szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B na ryzyko wystąpienia chorób demielinizacyjnych. W przeglądzie uwzględniono badania obserwacyjne z grupą kontrolną, w których punktem końcowym były nowe przypadki stwardnienia rozsianego (SM) i innych chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Rozpoznanie SM musiał potwierdzić neurolog na podstawie uznanych kryteriów diagnostycznych. Publikacje wyszukiwano w bazach Medline, Embase, ISI Web of Science oraz The Cochrane Library.

Spośród 2804 wyszukanych artykułów do metaanalizy zakwalifikowano 13 badań opublikowanych w latach 1999–2014. Łącznie badania te obejmowały 16 799 chorych oraz 15 908 osób z grup kontrolnych w badaniach kliniczno-kontrolnych i 134 698 w badaniach kohortowych. Jakość badań oceniono według Newcastle Ottawa Scale – skali przeznaczonej do oceny badań bez randomizacji. Większość badań uwzględnionych w metaanalizie była dobrej jakości (≥7 gwiazdek na 9 możliwych).

W 7 badaniach nie stwierdzono zwiększonego ryzyka SM u osób zaszczepionych przeciwko WZW typu B (OR: 1,19 [95% CI: 0,95–1,46]). Takie same wnioski wyciągnięto z 5 badań dotyczących oceny związku między tym szczepieniem a chorobą demielinizacyjną OUN (OR: 1,06 [95% CI: 0,88–1,28]). W analizach obliczających ryzyko z uwzględnieniem czynników zakłócających również nie stwierdzono niekorzystnego wpływu szczepienia przeciwko WZW typu B w odniesieniu do SM (OR: 1,19 [95% CI: 0,93–1,52]) oraz do choroby demielinizacyjnej OUN (OR: 1,25 [95% CI: 0,97–1,62]). Wyniki nie były również statystycznie istotne, gdy okres narażenia zawężono do 3 miesięcy po szczepieniu – OR dla SM wyniósł 1,39 (95% CI: 0,90–2,15), a dla choroby demielinizacyjnej OUN 1,38 (95% CI: 0,82–2,34). Podobne wyniki uzyskano w analizach uwzględniających ryzyko wystąpienia SM i choroby demielinizacyjnej OUN wyłącznie u osób dorosłych – OR odpowiednio: 1,25 (95% CI: 0,94–1.66) i 1,29 (95% CI: 0,93–1,76). Po uwzględnieniu czynników zakłócających wartości te wyniosły odpowiednio 1,11 (95% CI: 0,88–1,41) i 1,29 (95% CI: 0,86–1,95).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko WZW typu B nie zwiększa ryzyka wystąpienia SM lub choroby demielinizacyjnej OUN.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań