Kielce - "Klinika Chirurgii Ogólnej stała się trzecim oddziałem internistycznym, ZOL czy izbą wytrzeźwień"

20.02.2021
Wiktor Dziarmaga