Chirurgia dziecięca

 • Czynność jelita u dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu choroby Hirschsprunga

  W ciągu lat dokonał się ogromny postęp w chirurgicznym leczeniu choroby Hirschsprunga. Początkowo u wszystkich dzieci wykonywano rekonstrukcję trzyetapową z czasowym wyłonieniem przetoki jelitowej. Obecnie większość chorych może być leczona jednoetapowo przezodbytowo lub z dostępu przezodbytowego wspomaganego laparoskopowo. Celem opracowania jest próba oceny zarówno wyników odległych (gł. czynności jelita) u osób, które wchodzą w wiek dorosły, jak i wskaźników jakości ich życia.

 • Postępy w chirurgii dziecięcej w 2016 roku

  W artykule omówiono nowe doniesienia kliniczne dotyczące leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, stosowania metod inżynierii tkankowej oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego we wrodzonych wadach układu oddechowego.

 • Jak uzyskać estetyczną bliznę u dziecka

  Artykuł autorstwa ekspertów z łódzkiego ośrodka uniwersyteckiego: dr. n. med. Wojciecha Kuzańskiego i prof. dr hab. n. med. Ewy Andrzejewskiej.

 • Czy to na pewno choroba Hirschsprunga?

  Opóźnione oddanie smółki, wzdęcie brzucha, przewlekłe zaparcia – takie objawy zazwyczaj skłaniają chirurga dziecięcego do wdrożenia diagnostyki w kierunku choroby Hirschsprunga.

 • Szwy z triklosanem czy bez – które lepiej zapobiegają zakażeniom rany pooperacyjnej u dzieci?

  Autorzy badania z randomizacją zadali pytanie, czy zastosowanie u dzieci szwów nasączonych triklosanem zmniejsza częstość występowania zakażeń ran pooperacyjnych, niezależnie od rodzaju operacji.

 • Zachowawcze leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci: można, warto, a może trzeba?

  Obecnie standardem postępowania w przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest jego wycięcie. Trwają badania oceniające wyniki leczenia zachowawczego i jego zasadność w wybranych przypadkach. Artykuł jest poświęcony roli postępowania nieoperacyjnego w leczeniu zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci.

 • Technika drenażu jamy opłucnej u dzieci

  Jeżeli pozwala na to czas, w przypadku noworodków, niemowląt i małych dzieci dren do jamy opłucnej należy wprowadzać w znieczuleniu ogólnym. Starszym dzieciom trzeba wyjaśnić istotę zabiegu i uwzględnić ich opinię przy wyborze sposobu wprowadzenia drenu.

 • Bezobjawowe wrodzone malformacje tkanki płucnej – argumenty przemawiające za leczeniem operacyjnym

  Wraz z coraz większą liczbą obrazowych badań prenatalnych zwiększa się również liczba wykrywanych malformacji płucnych. Częstość rozpoznawania tego rodzaju zmian w badaniach prenatalnych szacuje się na 0,81/10 000 przebadanych płodów. Obecnie w krajach rozwiniętych około 90% malformacji płucnych wykrywa się prenatalnie.

 • Chirurgia płodu – zasady, wskazania i dowody naukowe

  Terapia prenatalna stanowi temat burzliwych dyskusji. Nadal spotykamy się z oskarżeniami pacjentek, że lekarze nie rozpoznali wady u płodu albo że wadę zdiagnozowali, ale nie poinformowali ciężarnej o możliwości leczenia dziecka przed urodzeniem – zauważa dr hab. Małgorzata Świątkowska-Freund.

 • Leczenie chirurgiczne wrodzonych wad tchawicy i szczelin tchawiczo-przełykowych

  Wady dróg oddechowych u dzieci obejmują całe spektrum jednostek chorobowych od wad o przebiegu łagodnym, objawiających się jedynie występowaniem stridoru, aż po wady, które zagrażają życiu dziecka.

25 artykułów - strona 1 z 3

Medycyna Praktyczna – Chirurgia