Aktywna obserwacja vs. leczenie operacyjne chorych z bezobjawowymi, małymi, nieaktywnymi nowotworami neuroendokrynnymi trzustki

Aktywna obserwacja vs. leczenie operacyjne chorych z bezobjawowymi, małymi, nieaktywnymi nowotworami neuroendokrynnymi trzustki

Porównanie wyników aktywnej obserwacji i leczenia operacyjnego chorych

16.11.2017
Omówienie artykułu: Systematic review of active surveillance versus surgical management of asymptomatic small non-functioning pancreatic neuroendocrine neoplasms
S. Partelli i wsp.
Br. J. Surg., 2017; 104: 34–41

Medycyna Praktyczna – Chirurgia