Metronidazol po wycięciu guzków krwawniczych

Metronidazol po wycięciu guzków krwawniczych: przegląd systematyczny i metaanaliza

22.11.2018
Omówienie artykułu: Metronidazole following excisional haemorrhoidectomy: a systematic review and meta-analysis
W. Xia i wsp.
A.N.Z. J. Surg., 2018 Mar 23. doi: 10.1111/ans.14236 [Epub ahead of print]