Wczesna postać raka żołądka jest odrębną jednostką chorobową

Wczesna postać raka żołądka jest odrębną chorobą z niepokojącymi trendami i cechami onkogenetycznymi

21.05.2020
Omówienie artykułu: Early-onset gastric cancer is a distinct disease with worrisome trends and oncogenic features
J.R. Bergquist i wsp.
Surgery, 2019 166: 547–555