Profilaktyczne zastosowanie siatki biologicznej vs. standardowe zamknięcie miejsca po stomii

20.07.2020
Omówienie artykułu: Reinforcement of Closure of Stoma Site (ROCSS) Collaborative and West Midlands Research Collaborative: Prophylactic biological mesh reinforcement versus standard closure of stoma site (ROCSS): a multicentre, randomised controlled trial
Lancet, 2020; 395: 417–426