Czy dłuższy interwał czasowy po przedoperacyjnej radiochemioterapii chorych na raka odbytnicy poprawia rokowanie – wyniki badania GRECCAR-6

08.12.2020
Omówienie artykułu: Does a longer waiting period after neoadjuvant radio-chemotherapy improve the oncological prognosis of rectal cancer? Three years’ follow-up results of the Greccar-6 randomized multicenter trial
J.H. Lefevre i wsp.
Ann. Surg., 2019; 270: 747–754