Niedrożność lewej połowy okrężnicy spowodowanej zmianami złośliwymi – protezowanie a odległe wyniki leczenia

08.02.2021
Omówienie artykułu: Long-term oncologic results after stenting as a bridge to surgery vs. emergency surgery for malignant left-sided colonic obstruction. A multicenter randomized controlled trial (ESCO Trial)
A. Arezzo i wsp.
Annals of Surgery, 2020; 272: 703–708. doi: 10.1097/SLA.0000000000004324