Nóż czy diatermia do nacięcia skóry podczas operacji naprawczej przepukliny pachwinowej

30.03.2021
Omówienie artykułu: Diathermy versus scalpel for skin incision in patients undergoing open inguinal hernia repair: a systematic review and meta-analysis
S. Hajibandeh i wsp.
International Journal of Surgery, 2020; 75: 35–43. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.01.020