Rak środkowej i dolnej części odbytnicy w II/III stopniu zaawansowania – przedoperacyjna radioterapia czy wyłącznie leczenie chirurgiczne?

15.06.2021
Omówienie artykułu: Neoadjuvant radiotherapy versus surgery alone for stage II/III mid-low rectal cancer with or without high-risk factors
X. Deng i wsp.
Annals of Surgery, 2019; doi: 10.1097/SLA.0000000000003649