Siatka syntetyczna czy biologiczna w laparoskopowych i otwartych operacjach przepuklin brzusznych – badanie LAPSIS

02.09.2021
Omówienie artykułu: Synthetic versus biological mesh in laparoscopic and open ventral hernia repair (LAPSIS) results of a multinational, randomized, controlled, and double-blind trial
M. Miserez i wsp.
Annals of Surgery, 2021; 273: 57–65