Nawrotowy rak wątrobowokomórkowy: ablacja falami o częstotliwości radiowej vs ponowne resekcje

28.10.2022
Omówienie artykułu: Radiofrequency ablation versus repeat hepatectomy for recurrent hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
M. Yeow i wsp.
World Journal of Surgery, 2022 Aug 21; doi: 10.1007/s00268-022-06691-x