Nieszczelność zespolenia po gastrektomii – punkt widzenia torakochirurga i chirurga ogólnego

09.12.2019
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał,1 dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. nadzw.2
1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; 2 I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Bezoar