Technika nakłucia worka osierdziowego w przypadku tamponady

21.06.2012
prof. dr hab. med. Jacek Jan Moll, Klinika Kardiochirurgii Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
lek. Piotr Kaźmierczak, Klinika Kardiochirurgii Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

Tamponada serca to stan, w którym na skutek gromadzenia się w worku osierdziowym płynu i związanego z tym wzrostu ciśnienia dochodzi do zaburzeń hemodynamicznych upośledzających czynność rozkurczową, a następnie skurczową mięśnia sercowego. Jest to stan zagrożenia życia, który prowadzi do wstrząsu kardiogennego, wymagającego natychmiastowej interwencji lekarskiej, polegającej na nakłuciu worka osierdziowego i ewakuacji nadmiaru płynu (perikardiocenteza).
Ze względu na przebieg kliniczny tamponadę serca dzieli się na ostrą i podostrą. Do najczęstszych przyczyn tamponady ostrej u dzieci należą:
1) uraz serca i otaczających je tkanek
2) uszkodzenie jatrogenne podczas inwazyjnych procedur diagnostycznych lub leczniczych w obrębie naczyń klatki piersiowej i serca (np. cewnikowanie).
Wybrane treści dla pacjenta: