Czy metody nieoperacyjnego leczenia choroby hemoroidalnej odbytu takie jak zabieg sposobem Barrona są skuteczne

Czy metody nieoperacyjnego leczenia choroby hemoroidalnej odbytu takie jak zabieg sposobem Barrona są skuteczne
24.03.2017
dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety

Medycyna Praktyczna – Chirurgia