Czy zastosowanie metod oszczędzających albo rekonstrukcyjnych nie pogarsza wyników leczenia onkologicznego u chorych na raka sutka?

21.04.2020
dr n. med. Daniel Maliszewski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Słupsk
XII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej, Kraków