Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzenia fundoplikacji w Pana praktyce?

12.05.2022
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rogula, Kraków
CHIRURGIA 2021, XIII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej