Zachowawcze leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci: można, warto, a może trzeba?

13.12.2016
Opracowanie redakcyjne na podstawie: Role of non-operative management in pediatric appendicitis
D.O. Gonzalez, K.J. Deans, P.C. Minneci
Seminars in Pediatric Surgery, 2016; 25: 204–207