Przewlekłe choroby wątroby u kobiet w ciąży

21.03.2022
Chronic liver disease in the obstetric patient
Catherine M. Albright, Emily E. Fay
komentarz: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Clinical Obstetrics and Gynecology, 2019; 63 (1): 193–210

Wybrane treści dla pacjenta: