Postępowanie w razie podejrzenia lub potwierdzenia sepsy o wczesnym początku u noworodków. Raport AAP

Postępowanie w razie podejrzenia lub potwierdzenia sepsy o wczesnym początku u noworodków. Raport AAP

Postępowanie w razie podejrzenia lub potwierdzenia sepsy o wczesnym początku u noworodków. Raport kliniczny American Academy of Pediatrics

22.03.2013
Na podstawie: Management of neonates with suspected or proven early-onset bacterial sepsis
Pediatrics, 2012; 129: 1006–1015

Opracował dr med. Piotr Sawiec
Konsultowały: dr med. Krystyna Bober-Olesińska, prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Skróty: CRP – białko C-reaktywne, EOS – sepsa o wczesnym początku, GBS – paciorkowce grupy B, PROM – przedwczesne pęknięcie błon płodowych, tc. – tydzień ciąży, ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Wprowadzenie

Podejrzenie sepsy to jedno z najczęstszych rozpoznań na oddziałach noworodkowych. Objawy sepsy są początkowo nieswoiste i mogą przypominać wiele innych chorób o niezakaźnym podłożu. Główne problemy kliniczne, z którymi zmagają się lekarze, to: szybka identyfikacja noworodków o dużym ryzyku sepsy i rozpoczęcie antybiotykoterapii, identyfikacja noworodków z grupy dużego ryzyka, które jednak nie wymagają antybiotykoterapii, oraz przerwanie antybiotykoterapii, jeżeli zgodnie z wynikami obserwacji i badań sepsa jest mało prawdopodobna.