Pomoc psychologiczna dla personelu medycznego w czasie pandemii

07.12.2021
dr Katarzyna Cyranka
XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2021”