Psychiatryczne zespoły postcovidowe

11.01.2022
prof. Tomasz Sobów
XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2021”