Czy pandemia spowodowała odraczanie wizyt u lekarza? Jakie znaczenie dla procesu leczenia ma odraczanie wizyt?

27.12.2021
prof. Maciej Pilecki
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki, Kraków