Kompendium psychofarmakoterapii. Część 5.: lit. Charakterystyka ogólna, farmakokinetyka, mechanizmy działania, praktyka kliniczna

04.05.2023
dr n. med. Rafał Jaeschke, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Schizofrenia
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Depresja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Schizofrenia u dzieci i młodzieży
  • Depresja maskowana
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Depresja sezonowa