Stosowanie leków przeciwcholinergicznych a ryzyko otępienia

20.03.2020
Omówienie artykułu:* Anticholinergenic drug exposure and the risk of dementia: a nested case-control study
C.A.C. Coupland, T. Hill, T. Dening i wsp.
JAMA Internal Medicine, 2019; 179: 1084–1093