Czy stosowanie kariprazyny pozwala na osiągnięcie długotrwałej remisji objawowej u chorych na schizofrenię?

Prawdopodobieństwo uzyskania długotrwałej remisji u chorych na schizofrenię stosujących kariprazynę – analiza post hoc wyników badania z randomizacją

27.01.2020
Omówienie artykułu:* Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: a post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial
C. U. Correll, S. G. Potkin, Y. Zhong i wsp.
Journal of Clinical Psychiatry, 2019, doi: 10.4088/JCP.18m12495