Porównanie skuteczności i tolerancji 32 leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu ostrej fazy u chorych na schizofrenię

Porównanie skuteczności i tolerancji 32 leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu ostrej fazy u chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową

04.05.2021
Omówienie artykułu: Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: a systematic review and network metaanalysis
M. Huhn, A. Nikolakopoulou, J. Schneider-Thoma i wsp.
Lancet, 2019; 394: 939–951