Czy politerapia z użyciem leków przeciwpsychotycznych zmniejsza ryzyko ponownych hospitalizacji u chorych na schizofrenię?

15.06.2021
Association of antipsychotic polypharmacy vs monotherapy with psychiatric rehospitalization among adults with schizophrenia
Omówienie artykułu: J. Tiihonen, H. Taipale, J. Mehtälä i wsp.
JAMA Psychiatry, 2019; 76 (5): 499–507