Lurasidon w leczeniu chorych na schizofrenię – tolerancja i profil bezpieczeństwa. Część 1.

29.08.2021
dr hab. n. med. Marcin Siwek1, lek. Anna Krupa2
1 Zakład Zaburzeń Afektywnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie