Ryzyko zgonu związane ze stosowaniem klozapiny w porównaniu z przyjmowaniem innych leków przeciwpsychotycznych

14.02.2023
Omówienie artykułu: Clozapine and mortality: a comparison with other antipsychotics in a nationwide Danish cohort study
Y. van der Zalm, L. Foldager, F. Termorshuizen i wsp.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 2021; 143: 216–226