Objawy psychiatryczne w przebiegu zespołów paranowotworowych

04.01.2013
Psychiatric manifestations of paraneoplastic disorders
M.S. Kayser, C.G. Kohler, J. Dalmau
American Journal of Psychiatry, 2010; 9: 1039–1050

Pełna treść artykułu jest dostępna w publikacjach: Medycyna Praktyczna Psychiatria 2012/4

KOMENTARZ

prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Warszawa

Zespoły paranowotworowe są niejednorodną grupą zaburzeń o bardzo zmiennym obrazie klinicznym. Te przebiegające z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego mogą powodować – poza objawami neurologicznymi – zaburzenia psychiczne różnego typu: zaburzenia świadomości, czynności poznawczych, zachowania lub reakcji emocjonalnych.