Pacjent szczególny

Dzieci i młodzież

Kobiety w ciąży i karmiące

Pacjent w podeszłym wieku

Współwystępowanie chorób somatycznych

 • Objawy psychiatryczne w przebiegu zespołów paranowotworowych
  Przedstawiona przez autorów artykułu teoria patomechanizmu autoimmunologicznego zespołów paranowotworowych stanowi cenny wkład w poszerzanie naszej wiedzy na ten temat zarówno w aspekcie poznawczym, jak i czysto praktycznym.
 • Jak często ból towarzyszy depresji?
  Wydaje się, że zjawisko współwystępowania objawów fizykalnych (w tym bólu) i depresji jest szeroko rozpowszechnione. Objawy somatyczne występują u 30–54% chorych na depresję objętych terapią w specjalistycznych ośrodkach psychiatrycznych.

Psychiatria w neurologii

 • Psychogenne napady niepadaczkowe – różnicowanie z padaczką
  Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr Magdaleny Bosak wygłoszonego na VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2016”, Kraków, 8–9.04.2016 r.
 • Depresja poudarowa: przegląd danych
  Autorzy tych dotyczących symptomatologii depresji poudarowej toczą dyskusję nad tym, czy depresja poudarowa ma odmienną specyfikę kliniczną w porównaniu z innymi rodzajami depresji, niezależnie od jej nasilenia (duża depresja vs. mała depresja) oraz, czy należy do tzw. depresji naczyniowych.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!