30-letnia kobieta z trzykrotnym nawrotem gruźlicy płuc w wywiadzie

23.02.2022
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: