Jakie są wytyczne dotyczące wykonywania spirometrii w czasie pandemii COVID-19?

07.05.2020
dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie