Jakie badania czynnościowe wykonać u chorego z dusznością utrzymującą się po przebytym COVID-19?

27.10.2021
dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: