Jakie działania diagnostyczne warto podjąć u chorego na astmę z prawidłową spirometrią?

30.11.2021
dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: