Czy powinno się oceniać parametry przepływów środkowowydechowych? Jeśli tak, to jak interpretować wyniki?

16.02.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: