Czy powinno się oceniać parametry przepływów środkowowydechowych? Jeśli tak, to jak interpretować wyniki?

16.02.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Spirometria
  • Pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEF)
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Próba wysiłkowa