Dlaczego w Polsce zalecany jest inny sposób oceny poprawy w próbie rozkurczowej niż w wytycznych GINA?

27.04.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: