Dlaczego w Polsce zalecany jest inny sposób oceny poprawy w próbie rozkurczowej niż w wytycznych GINA?

27.04.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Densytometria u chorych na astmę
  • Badania wykonywane u chorych na astmę: morfologia krwi
  • Badania radiologiczne
  • Badania czynnościowe układu oddechowego
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Astma zawodowa
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • POChP a astma - podobieństwa i różnice
  • Astma aspirynowa
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa