Czy można rozpoznać restrykcję w spirometrii? Jakie są kryteria podejrzenia restrykcji?

15.07.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: