Jakie są przeciwwskazania do spirometrii?

12.10.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Koronarografia
  • Nadciśnienie „białego fartucha”
  • Nadciśnienie płucne
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze