Komentarz do podsumowania wytycznych ERS 2022 dotyczących rozpoznawania astmy u dorosłych

19.05.2023
prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Astma aspirynowa
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Inne badania wykonywane u chorych na astmę
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Astma u palaczy
  • Próba wysiłkowa