Komentarz do podsumowania wytycznych ERS 2022 dotyczących rozpoznawania astmy u dorosłych

19.05.2023
prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane treści dla pacjenta
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Astma zawodowa
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Astma
  • POChP a astma - podobieństwa i różnice
  • Badania wykonywane u chorych na astmę: morfologia krwi
  • Kaszel astmatyczny – jak poznać, że przyczyną kaszlu jest astma?
  • Badania radiologiczne
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy