Samorządy zawodowe za obowiązkiem szczepień dla pracowników medycznych

22.12.2021
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Samorządy zawodów medycznych opowiadają się za obowiązkiem szczepień dla pracowników medycznych. We wtorek opublikowały stanowisko w tej sprawie, uzasadniając je bezwzględną potrzebą „zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawody medyczne”. Zwracają też uwagę, że pracownicy medyczni nie są jedyną grupą, w której szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkiem.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

O obowiązku szczepień m.in. dla pracowników medycznych, ale także dla innych grup zawodowych (w tym nauczycieli i służb mundurowych) Rada Medyczna mówiła już w wakacje. Na początku grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 1 marca te trzy grupy zawodowe zostaną objęte obowiązkiem szczepień, ale bardzo szybko okazało się, że „minister wyszedł przed szereg” – jak mówiło wielu polityków Zjednoczonej Prawicy. Zdecydowanie na obowiązkowe szczepienia, z konsekwencjami, czyli odsunięciem od pracy, w przypadku nauczycieli nie zgadza się minister edukacji Przemysław Czarnek, który konsekwentnie w wypowiedziach publicznych używa błędnego, ale budzącego emocje sformułowania „przymus szczepień”.

Możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia została wpisana do tzw. projektu Hoca, czyli propozycji dotyczącej przede wszystkim uprawień pracodawców do kierowania pracowników na testy (pośrednio – do weryfikacji statusu covidowego, bo z testów będą zwolnieni ozdrowieńcy i zaszczepieni). W tym projekcie (5 stycznia ma się odbyć publiczne wysłuchanie) zapisano, że kierownik podmiotu leczniczego może zarządzić obowiązkowe szczepienia dla swoich pracowników.

Projekt budzi wiele zastrzeżeń, również ten zapis (obowiązek szczepień powinien wynikać z aktów prawnych wyższego rzędu), ale równolegle minister zdrowia zapowiedział, że wkrótce (w tygodniu przed lub poświątecznym) wyda rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień dla pracowników medycznych. Minister mówił o swoich rozmowach z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych i o tym, że jednoznacznie popierają one takie rozwiązanie.

We wtorek prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów ogłosili wspólne stanowisko. – Samorządy Zawodów Medycznych stoją na stanowisku, iż szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym. Propozycja wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych jest ze wszech miar uzasadniona z uwagi na bezwzględną potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawody medyczne – czytamy w nim.

Przedstawiciele środowiska pracowników medycznych podkreślają, że zgodnie ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych u pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne, wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych. Wskazują, że SARS-CoV-2, na mocy nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, został uznany za taki szkodliwy czynnik biologiczny i zakwalifikowany do grupy czynników narażenia.

– Samorządy Zawodów Medycznych rekomendują szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 jako podstawę profilaktyki związaną ze zwalczaniem pandemii COVID-19, dlatego nie dostrzegają przeciwwskazań do wprowadzenia przez Rząd RP obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne. Z uwagi na to, iż znany jest już profil bezpieczeństwa szczepień i ich skuteczność w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19, powinny zostać podjęte pilne prace legislacyjne nad sukcesywnym poszerzaniem obowiązku szczepień wobec innych osób, wykonujących pracę lub świadczących usługi w osobistej styczności z dużą liczbą osób – głosi oświadczenie.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował w środę samorządom zawodów medycznych za wsparcie idei wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych.

„Dziękuję samorządom medycznym: @NaczelnaL @KIFinfopl #NIPiP @KIDL_Diagnosci #NIA za wsparcie idei wprowadzenia obowiązku szczepień dla zawodów medycznych. Dziś podpisałem odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Medycy dają dobry przykład swoim pacjentom! #szczepimysie” – napisał w środę wieczorem na Twitterze szef resortu zdrowia.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań