Jak należy postąpić z niemowlęciem, które miało kontakt z chorym na odrę?

Data utworzenia:  05.11.2014
Aktualizacja: 16.12.2014
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Jak należy postąpić z niemowlęciem, które miało kontakt z chorym na odrę? Wiadomo, że ryzyko zachorowania zmniejsza szczepienie poekspozycyjne wykonane w ciągu 72 h po kontakcie, jednak stosowanie szczepionki ma pewne ograniczenia wiekowe. W jaki sposób należy natomiast postąpić u pacjenta z zaburzeniem odporności humoralnej, który regularnie otrzymuje wlewy immunoglobulin?

Podanie preparatu immunoglobulin jest jedną z form profilaktyki odry, zwłaszcza gdy z jakiegoś powodu nie można zastosować szczepionki. Regularne podawanie immunoglobulin należy uznać za wystarczające postępowanie w przypadku ekspozycji.

U niemowląt po kontakcie z odrą, które ze względu na młody wiek nie mogą być jeszcze szczepione, podanie immunoglobulin jest postępowaniem z wyboru. Obecnie w Polsce niedostępna jest hiperimmunizowana gammaglobulina do podawania domięśniowego (jej stosowanie w profilaktyce poekspozycyjnej odry zalecają autorzy wielu podręcznikach oraz wytyczne ACIP), dlatego stosuje się preparaty gammaglobulin do podawania dożylnego.

Dostępne w Polsce szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) są zarejestrowane już od ukończenia 9. miesiąca życia, a zatem w przypadku braku przeciwwskazań w profilaktyce poekspozycyjnej stosuje się właśnie te preparaty.

Piśmiennictwo:

1. VPD surveillance manual. 6th ed., 2013. Measles, rozdz. 7–1
2. Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: summary recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2013; 62: 1–34 (p. Med. Prakt. Szczepienia 3/2013, s. 21–32 – przyp. red.)
3. Charakterystyka produktu leczniczego Priorix
4. Charakterystyka produktu leczniczego MMRVaxPro
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Odra u dorosłych
  • Różyczka u dorosłych
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań