Ustalanie indywidualnego kalendarza szczepień

04.04.2018
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Czy określono górną granicę wieku u nieszczepionego dziecka albo czas, jaki upłynął od ostatniego szczepienia, po której przekroczeniu lekarz POZ jest zobowiązany do skierowania pacjenta do poradni konsultacyjnej szczepień w celu ustalenia indywidualnego programu szczepień? Czy lekarz POZ ma jakieś prawne ograniczenia w ustalaniu indywidualnego programu szczepień?

Nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby lekarza POZ w zakresie układania indywidualnego programu szczepień, zwłaszcza że najczęściej w przypadku opóźnień w realizacji szczepień zastosowanie znajdują ogólne wytyczne Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dotyczące realizacji szczepień, przetłumaczone i opublikowane również przez „Medycynę Praktyczną – Szczepienia” (p. Med. Prakt. Szczepienia 1/2012, s. 20–31 i Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 1. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) – przyp. red.) oraz ChPL poszczególnych preparatów. W zaleceniach ogólnych można znaleźć informacje dotyczące liczby dawek szczepionki, minimalnych odstępów między dawkami, a także minimalnego wieku, w którym dziecko może otrzymać poszczególne dawki szczepionki przewidziane w schemacie podstawowym i w ramach szczepień przypominających.

Piśmiennictwo:

1. General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2011; 60: 1–60
Wybrane treści dla pacjenta:

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań